Materialer HER

 ivy_winter skal i din mask mappe

 

Filtre Almathera  -  Photo agin kit Kan hentes på linket  herunder.

http://pspgroep.seniorennet.be/filterpagina.htm

 
1.Åbn et nyt layer 650 x 500
 

2. lav en gradient af  #7d99df  i forgrunds farven og #cbe3f9 i baggrunds farven, 180 i angle og 0  i repeat  floodfil med gradienten

 
3.Åbn et nyt layer!  Sæt tallet på angle i gradienten til 359 og flood fil med denne
 
4.Gå i layers / Load /save mask from disk- load mask from disk, og find  ivy_winter. 
Merge / merge group.

 
5.Giv mask layeret en gang Drop shadow - 0 i V og H  - Opacity 65 -  0 i blur og farven hvid
Merge / merge visible
 
6.Gå i selection / select all / modify / contract og sæt tallet til 15 - selection / invert.  
Sæt angle på gradienten til 140 og floodfil med denne , selection / select none.
 
7. Gå i Almathera / A halo med indstillinger som vist herunder

 
8.Åbn et nyt layer, floodfill med gradienten - angle på 315 resize 55 %, ikke hak i all layers, .
 
9.Gå til foto agin kit  med indstillinger som vist herunder ( Photo agin kit fungerer i Unlimited.

 
10.Gå i effect / edge effect / enhance.  Giv drop shadow 3 i V og H 65 i Opacity 15 i blur
farve #1f335d
 
11. Dublicate dette layer , gå i image Flip....Image Mirror.....image rotate / free rotate  indstillinger  som vist herunder.....Layers / arrange / move Down

 
12.Luk for det nederste layer og merge visible de 2 små lag.....flyt ud til venstre som på mit billede.
 
13.Åbn tuben winter _landscape og sæt den ind på det lille layer  blend mode / luminance Legacy Opacity på 30.
 
14.Åbn et nyt layer, floodfill med #7d99df - resize 55 %, ikke hak i all layers,
 
15 Gå i selection / select all / Float / defloat -  modify / contract og sæt tallet til 25 klik på saksen eller delete på tastaturet.....select none
 
16. Gå i effect / edge effect / enhance, gå i Photo agin kit / cracket page som i punkt  9
Gå igen i effect / edge effect / enhance. Giv drop shadow 3 i V og H 65 i Opacity 15 i blur
farve #1f335d
 
17.Gå i Image / rotate / free rotate med indstillinger som vist herunder.

.

 
18.Åbn tuben Femmes_1228305261 og sæt den ud i højre side, merge / merge visible
 
19.Skriv  - It's a cold winter  Don't forget to feed the birds! med skrifttypen Clipz Snowscape  med indstillinger som vist herunder- hvid i forgrunds farven , og #7d99df i baggrunds farven.

Skriv en linie ad gangen!, og for hver gang skal den convert  to raster layer og gives  hvid drop shadow  3 i V og H 65 i Opacity 3 i blur roter teksten med samme indstillinger som sidst.
Skriv The 2010 Winter i bunden til højre i billedet  med samme skrift type, men størrelsen skal være punkt 28 og der skal ikke gives drop shadow.....Skriv dit navn på  og gem som psp image.
 
20.Åbn psp image- Fugl som består af 2 layer....luk øverste layer og stil dig på det nederste  Gå i Adjust / Hue and Saturation / Colorize med indstillinger som vist herunder. ....gør det samme på øverste layer Gem fuglen som psp image

 
21. Åbn billedet og fuglen i Animation Shop. Dublicate billedet så du har 2 layer, og gå i edit / select all.
Aktiver fuglen og gå i Animation / Mirror.... gå i edit og select all. træk så fuglen ind på billedet, nogenlunde som på mit! Sæt Propetices til 15 og gem som Gif.

S L U T!

 
Skrevet den 30 November 2010
 
© Copyright VitasClipart.dk